Surna er en av landets beste lakseelver når man ser på fangst pr. kilometer elv. Reguleringen av Surna gjør at nesten all laks tas i de nederste 20 km, hvor minstevannsføringen gir fiskbar elv hele sommeren igjennom. Surna har også en god bestand av til dels stor sjøørret...

 

Vårsøg Hotells eget fiskevald

Hotellets vald heter Tellesbø/Ranes og ligger ca. tre kilometer opp i elven. Selve valdet er to kilometer langt og omfatter en forholdsvis stilleflytende del av Surna.
Les mer om hotellvaldet her....

Image1\